Read more »

"/> Zilhiccenin İlk On Gününde Hangi Dualar Okunmalıdır - Guzyeli.com

Zilhiccenin İlk On Gününde Hangi Dualar Okunmalıdır?

dua

 

Allahü teâlâ kelimi Musa aleyhisselama beş dua göndermiştir. Bu beş duayı da Cebrail aleyhisselam kendisine zilhicce ayının ilk on gününde getirmiştir.

Ey Musa bu beş duayı oku.

Muhakkak bu günlerin şanındandır ki Allahü tela katında bu gün gün içinde yapılan ibadetten daha sevgili bir ibadet yoktur.

1- la ilahe illallahüvahdehü la şerike lehül mülkü velehülhamdüyühyi ve yümitüvehüvehayyün la yemütübiyedihilhayrvehüve ala külli şeyin gadir.

Manası: Allahtan başka ilah yoktur. Eşi ve naziri ortağı yoktur. Mülkü ve hamd ona mahsustur.

Kendisi ölümsüzdür, diri olduğu halde diriltir ve istediğini istediği zaman öldürür. O her şeye kadirdir.

 

2-eşhedü en la ilahe illallahüvahdehü la şerike lehü ilahen vahiden ehadensamedenlemyettehizlehüsahibetenvelaveleda

Manası: Ben şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur. O tek ve ortağı yoktur. Birdir, tektir hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne eş  ne de evlat edinmemiştir.

 

3-eşhedü en la ilahe illallahüvahdehü la şerike lehüehadünsamedünlemyelidvelemyüledvelemyekünlehüküfüvenehad

Manası: ben şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur. O tek ve ortaksızdır. Birdir, tektir hiç bir şeye muhtaç değildir. Doğmamış, doğrulmamıştır. Ve hiç bir şey onun dengi değildir.

 

4-eşhedü en la ilahe illallahüvahdehü la şerike lehülehül mülkü velehülhamdüyuhyi ve yümitüvehüvehayyün la yemütübiyedihilhayrvehüve ala külli şeyin kadir

Manası: ben şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur. O tek ve ortaksızdır. Mülk ve hamd ona mahsustur. Ölümsüz diri olduğu halde diriltir ve öldürür. Her hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir.

5–hasbiyellahü ve kefasemiallahü limen dea leyse veraellahü münteha

Manası: Allah bana kafidir. O dua edinin duasını kabul eder. Allahtan başka sığınacak dergah yoktur.

Bu duaları duyan İsa aleyhisselamın kavmi yanına gelerek  ey Ruhullah, bu duaları okuyanların sevabı nedir dediklerinde,

İsa aleyhisselam:

Kim birinci duayı yüz kere okursa o gün yer yüzünde hiç kimsenin ondan üstün ameli olmaz. Kıyamet günü de sevabı diğer ibadetlerden çok olur.

Kim ikinci duayı yüz kere okursa tevratı ve incili 12 defa okumuş gibi olur. Ve ona her ikisinin sevabı verilir.

Üçüncü duayı kim yüz kere okursa on milyon sevap yazılır. Amel defterinden on milyon günah silinir. Cennetteki derecesi bir milyon derece yükseltilir. Birinci kat semadan yetmiş bin melek iner. Bu duaları okuyanlara dua edip onlar için mağfiret isterler.

Dördüncü duayı yüz kere okuyan kimsenin duasını bir melek cebbar olan Hazreti Allaha arz eder. Allahüteala o kuluna rahmet nazarı ile bakar.

 

Facebook Profilinde Paylaş
Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler : ,

Yorum Yapın

E-posta adresinizi yayınlanan olmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

*